Your Cart

Ang Ikatlong Mata

On Sale
PHP700.00
PHP700.00
Added to cart
Ang kamalayan sa mundo ng mga imortal, mga espiritu, mga anghel, mga kakayahang lagpas sa kakayahan ng mga ordinaryong tao ay mga katangian ng mga taong may bukas na ikatlong mata. Ano ba ang ikatlong mata? Ano ba ang mga uri nito at kung papaano mabuksan ang ikatlong mata ng isang tao. Dito sa aklat na ito natin ilalahad ang mga kakayahan, mga pamamaraan, mga ikakabuti at hindi ikakabuti sa mga taong nagtataglay ng kakayahan na ito o may bukas na ikatlong mata. 

Sinasabing ang mga taong may bukas na ikatlong mata ay nagkakaroon ng kakayahang basahin ang isip ng iba, makaramdam ng mga bagay o pangyayari na matagal ng naganap at paparating pa lamang. Magkaroon ng kakayahang manggamot, manghula, magbiyahe gamit ang isip, dinggin ang mga tinig mula sa kalawakan, alamin ang mga pangyayari mula sa ibang dimensiyon. 

Magkakaroon din ng mga kakayahang psikiko, mental telepathy, at astral projection.

Customer Reviews

There are no reviews yet.
No products found