Your Cart

Lipa zelenela je ...

On Sale
€9.90
€9.90
Added to cart

148 strani / pdf in epub format


V dobrih dveh letih je nastal obsežen fond (cca. 500 fotografij / 200 dokumentov) potomcev rodbine Mihaela Slanška in Apolonije Tabor iz Kopitnika nad Dolom pri Hrastniku. Pomembnejši del fonda je vključen in predstavljen v knjigi o rodbini. V knjigi so poleg družine Slašek zajete družine Ales, Dolanc, Filpi, Glinšek, Golob, Groznik, Hohkraut, Holešek, Hosticka, Hribar, Kaluža, Kastelc, Klančišar, Knez, Košir, Kregar, Podpechan, Potušek, Skubic, Stanković, Strauss, Strel, Šergan, Štih, Tabor, Tomažič, Trebušak, Volaj, Zupanc, idr. Vključenih je tudi nekaj krajših opisov krajev Turje, Širje, Straški hrib in Zidani Most, ter vseh domačij v okolici na katerih je gospodaril Slanškov rod.

You will get the following files:
  • PDF (60MB)
  • EPUB (56MB)