Your Cart

Aklat Ng Sancto Cristo

On Sale
PHP500.00
PHP500.00
Added to cart
Ito ang aklat na naglalaman ng mga lihim na karunongan na ginamit ng Panginoong Jesucristo sa paggawa ng mga himala, sa pagpapagaling ng mga sakit at iba't-ibang karamdaman, sa paglaban sa mga masasama at pagpapaalis ng mga demonyo.

Customer Reviews

There are no reviews yet.
No products found