Your Cart

Attentat : Spänning och romantik

On Sale
SEK40.00
SEK40.00
Added to cart
Han hade blivit uppsagd från jobbet och hon jobbade för FN som assistent till en FN-observatör. Sedermera blev de omgivna av ett antal vänner som också har stora roller i berättelsen som till stora delar utspelar sig i Irak. Efter att Emma varit med om ett attentat i Mosul och nästan blivit dödad skyndar vännerna till hjälp.
5 tim 20 min lyssning.
You will get a MP3 (297MB) file
No products found