Your Cart

Voimauttava Kotiopettaja Opas

On Sale
€37.40
€37.40
Added to cart

Kirjan menetelmät ovat hyvin yksinkertaisia. Sinun on vain uskallettava tarttua toimeen ja toteuttaa ne. Saat rautaiset käytännön taidot ja selkeän ymmärryksen lapsesi hyvinvointiin johtavista toimista ja pystyt luomaan mielekkään ja inspiroivan kotikouluarjen koko perheelle. Kirjassa on reflektio-osuuksia, voimauttavia työkaluja ja se sopii kotikouluperheen ja kotiopettajan käsikirjaksi sekä kotikouluopettajien vertaisryhmälle työkirjaksi. Kutakin aihealuetta voi käsitellä itsenäisesti tai niihin voi palata aina kun aihe on omassa kotikoulussasi ajankohtainen.


Lasten täytyy kuulla kotiopettajiltaan tämä viesti: Sinulla on rajaton kapasiteetti oppia ja kun ryhdyt opiskelemaan mitä tahansa tiedon aluetta sinä opit varmasti. Harva lapsi kuulee tämän viestin. Valitettavasti jo varhain lapset saavat elämässään jonkin leiman. Kaikki tutkimustulokset ja näyttö viittaa siihen, että niin lapset kuin aikuisetkin ovat taipuvaisia elämään saamansa leiman mukaisesti. Oppimissaavutukset eivät ole merkki älykkyydestä. Sosiaalinen ja emotionaalinen tausta ja rikkovat leimat estävät oppilaan rajatonta oppimiskykyä.


Tämä kirja on kirjoitettu auttamaan vanhempia (ei vain kotikoulussa) vapauttamaan lapsensa voimattomista leimoista. Kirja vastaa tehokkaasti käytännöstä nousevaan tarpeeseen, tarjoten selkeitä työkaluja, toimenpide-ehdotuksia, rohkaisevia tapauskertomuksia ja uusia, mullistavia menetelmiä kotikoulua käyvien lasten kasvattamiseksi voimautuneiksi ja terveiksi henkilöiksi, jotka nauttivat oppimisesta sekä iloitsevat itsestään ja elämästä.


Oppaan menetelmien avulla saat aikaan voimautuneita kotikoululaisia. Voimautunut kotikoululainen on aito, avoin ja läpinäkyvä. Hän hyväksyy omasta itsestään kaikki puolet ja ymmärtää, että heikkoudet ja puutteet eivät määritä hänen arvoaan, eivät myöskään hänen upeat suorituksensa. Mikään ulkoapäin tuleva ei vie pois hänen arvostustaan omaa kallisarvoisuutta kohtaan. Hän ei joudu olosuhteiden tai toisten ihmisten uhriksi. Voimautunut kotikoululainen kasvaa aikuiseksi, joka ei epäile omaa arvoaan missään tilanteessa tai missään olosuhteissa. Hän ei salli itseään kohdeltavan huonosti, hän hyväksyy elämäänsä vain tervettä rakkautta ja huomiota antavat ihmiset. Kun kotikoululaisella on rakastava ja lämmin vanhempi-lapsi suhde, luo se arvostavan ja hyvän oppimisympäristön, jossa kotikoululainen kukoistaa ja kasvaa tasapainoiseksi ja itsevarmaksi aikuiseksi.


You will get a PDF (21MB) file