Your Cart

Aklat Ng Mistisismo (e-Book)

On Sale
PHP300.00
PHP300.00
Added to cart
Ang aklat na ito ay naglalahad ng iba't ibang paraan at kapangyarihan upang gawin ang mga bagay na kamangha-mangha. Gamit ang mga mahiwagang salita na nakapaloob sa aklat na ito na hinango pa mula sa ating mga ninuno ay magawa ninyong gawin ang mga paghihimala. Ang pangunahing kailangan ng tao upang magtagumpay sa pag-aaral ng mga ganitong karunongan ay ang Mahalin ang Dios higit sa lahat at lumayo sa mga kalayawan. Sumunod sa kanyang kautosan at mahalin ang kapwa gaya ng pagmamahal ninyo sa inyong sarili.

#proteksiyon #depensa #kaligtasan #kapangyarihan #oracion #agimat #antinganting #karunonganglihim #lihimnakarunongan #talisman #amulet #panggagamot #healing #exorcism #kulam #pangontra #barang #tigalpo #palipadhangin #pamarusa #gayuma #panghalina #suwerte #pampalubagloob #cabal #kunat #esoteriko #mgasagradongkarunongan #santoverbodedeus #kumandersator
You will get a PDF (370KB) file

Customer Reviews

There are no reviews yet.
No products found