Your Cart

Aklat Ng Aum

On Sale
PHP500.00
PHP500.00
Added to cart
Ang aklat na ito ay naglalalaman ng karunongang lihim na kakaiba sapagkat ang salitang AUM ay siyang tunog ng kalikasan at buong uniberso. Ito rin ang tunog na minamantra ng mga budhismo, tibetan, at mga indeano na kung saan pinapaniwalaan ng kapag ginamit ito sa meditasyon ay magbubukas ito sa iyong mga chakras sa katawan. Sa karunongang lihim dito sa Pilipinas, ang AUM ay nahahanay sa isang mataas na antas sa gawaing espirituwal. Sapagkat ito ang mga Inisyal ng Amang Maylikha na may basag na A.U.M (Ako ang Unang Maylikha). At sa aklat na ito matutunghayan ang mga basag ng AUM na maaaring mapalakas ang uganayan mo sa Ama sa langit. Kung masunod mo ang mga alituntunin sa aklat na ito, magawa mo ang mga bagay na kamangha-mangha sa mata ng nakararami halimbawa na lamang sa pagpapagaling ng mga karamdaman at paggawa ng mga himala sa pamamagitan lamang ng pagpatong mo sa iyong kamay na may pananalig at matinding pagnanais na ito'y mangyari.

Customer Reviews

There are no reviews yet.
No products found