Your Cart

Het grote Palindroom

On Sale
€7.00
€7.00
Added to cart

Het messianisme speelt niet alleen in het christendom, maar ook in het jodendom en in sommige andere religies een grote rol. Het christelijke messianisme ontstond uit en is een voortzetting van het joodse messianisme. Echter hoe ontstond die richting en is zij vanaf de eerste teksten in de bijbel te vinden? Koning David is de schakel in zowel het joods als het christelijk messiaanse denken. Op hem zou de scepter van Juda overgegaan zijn en zijn nageslacht zou eens voor eeuwig heersen. Echter laat Jakobs profetie betreffende de scepter van Juda een geheel andere werkelijkheid zien. Want niet op de Perez van Juda en de als hoer verklede Thamar maar op de Sjela van Juda en Juda's eerste vrouw zou die scepter overgaan. Hij is de "Sjilo welke zal komen", welk versdeel dezelfde getalwaarde als het woord "messiach" heeft. Sjilo is Sjela, als die namen dezelfde hebreeuwse stamletters hebben en die overduidelijke en enig logische gelijkheid dan ook op niet gering geforceerde wijze middels puncteringen weggevocaliseerd werd. En op vele andere wijzen werden in de tijd van David en in de tijd kort na de ballingschap oude begrippen aangepast om het geloof in de gestalteloos onzichtbare God een meer tastbaar karakter te geven. Echter gaat het begrip messiach terug op het zegenen van de schepping op de zevende zag. Eens zal al het bestaande zijn "zoals geschapen" en dat zal gebeuren naarmate steeds meer mensen individueel gehoor aan hun geweten geven. Want niet van buitenaf bewerkstelligen sterke mannen als David en latere wonderdoeners vrede maar de innerlijke in allen gelijk zijnde gelijkenis Gods smeedt saamhorigheid en daarmee blijvende vrede. De naam "Sjela" betekent dan ook "vrede". In dit boek wordt gedetailleerd beschreven hoe de fundamentele religieuze begrippen in de oudste boeken, de boeken van Mozes, in latere boeken naar een meer uiterlijke messiasverwachting werden omgebogen. Deze ombuigingen zijn namelijk eenduidig te herkennen en hen te doorzien kan veel onbegrip ten aanzien van het geloof wegnemen. Het kan menigeen met afkeer van religieuze onwerkelijkheid en fanatisme op het pad van het geloof in de schepper terugbrengen.

You will get a PDF (2MB) file