Refer a friend and get % off! They'll get % off too.

El Navi David

Ang aklat na ito ay naglalaman ng mga karunongang lihim na pawang nauukol sa panggagayuma, pagpapalubag ng kalooban, panghalina sa negosyo, pangkonsensya at panawagan. Mahalaga na ang mga gintong karunongan sa aklat na ito ay gamitin lamang sa kabutihan upang hindi tayo lalabag sa kautosan ng nasa Itaas. Mag-aral at matuto.

PHP 700.00

PHP 700.00
Added to cart
Add to Cart
Adding ...

Discount has been applied.