Your Cart

Wie erft wat in Vlaanderen!

On Sale
€15.00
€15.00
Added to cart

Eenvoudig uitgelegd voor de leek! Maar we vergeten je niet leuke tips mee te geven om je erfenis naar je hand te zetten.

En om ervoor te zorgen dat vadertje staat niet met alles gaat lopen!

Korte samenvatting:

In dit boek geven we u enkel een overzicht van bepaalde principes van de erfbelasting. Een aantal juridische zaken komen hierbij, weliswaar kort, noodgedwongen aan bod.

Hierbij denken we aan een aantal erfrechtelijke en huwelijksvermogensrechtelijke principes. Het is echter niet de bedoeling er een wetenschappelijke cursus van te maken doch wel een praktische leidraad te bezorgen die u helpt in het jargon een antwoord te doen vinden op uw vragen.

Het boekje is samengesteld uit enkele delen: het wettelijk erfrecht, het huwelijksvermogensrecht, de Vlaamse erfbelasting, enkele technieken van successieplanning en enkele zaken m.b.t. het buitenland.

Het spreekt voor zich dat uw vertrouwenspersoon, uw huisnotaris u op al uw vragen deskundig kan verder helpen. Maar het kan helpen dat u voor het gesprek met hem of haar u al wat termen hebt kunnen eigen maken.

Uw vraagstelling naar hem toe zal dan ook gerichter kunnen verlopen.
Alvast veel lees – en leerplezier…

Iven De Hoon
Augustus 2020

Door dit boek te lezen, leert u:

1. Voorwoord

Deel 1: het wettelijk erfrecht

 • Het openvallen van de nalatenschap
 • Wie erft wat?
 • Even praktisch toegepast
 • Wat met de langstlevende echtgeno(o)t(e)?
 • Wat zijn reservataire erfgenamen?
 • De aanrekening van giften en legaten op het beschikbaar deel
 • U wilt iemand bevoordelen? Hoe doe je dat?

Deel 2: het huwelijksvermogensrecht

 • De spelregels van het huwelijksvermogensrecht ?
 • Stelsel van scheiding van goederen met gemeenschap van aanwinsten (wettelijk stelsel)
 • Scheiding van goederen
 • Stelsel van de algehele gemeenschap van goederen

Deel 3: de vlaamse erfbelasting

 • Tarieven van de erfbelasting
 • Splitsing van het vermogen in een roerend en een onroerend vermogen
 • Ongehuwde koppels die samen een onroerend goed wensen aan te kopen
 • De vlaamse vrijstelling voor de gezinswoning
 • Wie erft wat in vlaanderen!

Deel 4: enkele technieken van successieplanning

 • Het huwelijkscontract als techniek… bij gemeenschap van goederen
 • Het huwelijkscontract als techniek… bij scheiding van goederen
 • Schenken in vlaanderen
 • Schenking onroerende goederen
 • Schenking roerende goederen
 • Schenken via nederland
 • Samen met de kinderen een appartement aan zee kopen
 • De techniek van ‘generation skipping’ en de spreiding

Deel V: erven en het buitenland

 • Spelregels
 • Erven van een belgisch belastingplichtige die een buitenlands onroerend goed nalaat
 • Erven in spanje
Uitsmijter… de zorgvolmacht
Besluit
You will get a PDF (554KB) file