Βάση δεδομένων αριθμών ελληνικών δεξαμενών

by Infinite Loop Development Ltd

Πρόκειται για μια βάση δεδομένων σε μορφή CSV και XLS, των 17.205 ελληνικών επιχειρήσεων, όπως όνομα, διεύθυνση και αριθμός ΦΠΑ.

This is a database in CSV and XLS format, of 17,205 Greek businesses including Name, Address and VAT number.

You will get a ZIP (1MB) file.

€ 5.00

5.00

Buy Now

Discount has been applied.

Added to cart