Your Cart

Aklat Ng Y-Zeta

On Sale
PHP500.00
PHP500.00
Added to cart
AKLAT NG Y-ZETA

Ang Y-Zeta ay ginagamit pangontra sa tigalpo ng OX. Isa itong aral na may sariling sistema. Ang mga bibliyato ng Y-ZETA ay makakatulong sa kagamutan ng mga tigalpo, kulam, sumpa—upang mapawalang-bisa ang mga ito.

Ang Y-ZETA ay makakatulong ng malaki sa paggamot ng mga pinsalang dulot ng mga tigalpong nakamamatay, at sa gamutan ng iba pang spiritual na karamdaman.

Customer Reviews

There are no reviews yet.
No products found