Your Cart

Ang Mga Anghel At Ang Mga Numero

On Sale
PHP350.00
PHP350.00
Added to cart
Kapag humihiling tayo ng tulong sa mga anghel, lagi silang tumutugon at kung minsan ay kaagad nilang tinutupad ito. Halimbawa, hilingin mo sa kanila upang magkaroon ka ng mahusay na trabaho – at ang isang kaibigan ay tumawag sa telepono upang sabihin sayo na ang kanyang kumpanya ay nangangailangan ng empleyado. Karaniwan, ang mga anghel ay sumasagot sa pamamagitan ng banal na pagpapatnubay at simbolismong kaparaanan.

Ang Banal na patnubay ay nagtuturo sa atin ng positibong direksyon, at maaari itong dumating sa atin bilang bugso ng damdamin, maliwanag na mga ideya, mga pangitain at mga pangarap, o mga palatandaan. Palatandaang isama ang anumang makabuluhang nakikita natin o naririnig na kasagotan sa ating mga katanungan o mga pangangailangan.

Halimbawa, iniisip mo kung ang mga anghel ay sumasaiyo at kang tumingin ka sa ibaba at makita ang isang puting balahibo sa sahig ng iyong opisina, ngunit walang lohikal na mapagkukunan kung saan nanggagaling ang balahibo. O iniisip mo kung saang healing profession mo pinakagustong mag-aaral at sa loob ng isang linggo, may tatlong iba't ibang mga tao na maglabas ng paksa ukol sa herbology o panggagamot gamit ang mga halaman.

Isa sa mga pinaka-karaniwang mga palatandaan ng mga anghel ay ang ipadala sa atin ang numero ng mga pagkakasunud-sunod tulad ng 111, 333, at 1234. Ang Mga numero ay kabilang sa mga pangunahing mga kasangkapan ng anghel upang makipag-ugnayan sa atin. Maaari kang makakita ng mga magkakasunud-sunod sa automobile license plates, numero ng telepono, resibo sa grocery-store, o ang panukli na ibinibigay sayo ng isang kahera.

Karamihan sa mga tao ay nakakapansin ng pag-uulit-ulit 0 pagkakasunud-sunod ng mga numero at sila’y magtataka, Anong ibig sabihin nito? Ako, kabilang sa mga taong mausisa tungkol sa simbolismo ng mga numero. Bilang isang longtime na nag-aaral ng numerolohiyang Pitagoryan, ako ay nagtataka kung ang paulit-ulit na mga numero ay makabuluhan na higit pa sa kanilang mga mathematical function. Sa aking mga pag-aaral ipinakita sa akin na iyon nga.

Tinuroan ako ng mga anghel noon pa man ng ukol sa anumang bagay, sa kondisyon na hinihiling natin ang kanilang tulong. Pagkatapos ng lahat, ang mga anghel ay hindi maaaring lumabag sa ating sariling kalooban. Sa halip, maghintay sila sa atin na humiling ng tulong bago sila mamagitan sa ating buhay.

Sa paglipas ng taon, natuklasan ko na walang mga limitasyon o kasing layo ng mga lugar kung saan ang mga anghel ay maaaring makatulong sa atin (at maniwala po kayo ito po ang aking natuklasan) Ang ating mga celestial na tagapag-alaga ay nais makatulong sa atin ukol sa ating kalusugan, kaligayahan, takot, karera at mga pananalapi, relasyon, pamilya, travel, at iba pa.

Kaya kapag nakakakita ako ng magkakasunod-sunod na numero, mga isang oras pa bago "aha!" ko mapagtanto na maaari kong tanungin ang mga anghel para dito. Kaya naupo ako at nagmumuni-muni na may hawak na papel at panulat (at paminsan-minsan sa aking laptop) at nililista ang mga numero mula 0 hanggang 999. Ang mga anghel ay nagbigay sa akin ng mga susi sa pag-unawa sa bawat kahulugan ng bawat numero, at ang kahalagahan ng mga grupo ng mga numero.

Tandaan: Maaari mong mapansin na ang ilang mga numero ay may magkasingkahulogan, lalo na kapag ang mga ito ay malapit sa bawat isa. Ito ay dahil sa ang napaka banayad na mga pagbabago na nagaganap habang tayo ay patungo sa progresibong landas, layunin, o intensiyon. Ang pag-usad ay karaniwang nanggagaling sa mababang antas, at ang mga numero ng anghel ay narito upang himukin kayo sa lahat ng paraan.
You will get a PDF (704KB) file

Customer Reviews

There are no reviews yet.
No products found