Refer a friend and get % off! They'll get % off too.

Ang Mahiwagang Aklat Ng Jugarum

Ang aklat na ito ay naglalaman ng mga mahiwagang salita o lihim na karunongan na nauukol sa panggagamot, proteksiyon, depensa, kaligtasan sa lahat na kapanganiban, kapahamakan, trahedya, kalamidad, salot at sa lahat na uri ng sakuna. Ang mga makapangyarihang susi ng kapangyarihan na nakatala sa aklat na ito ay gamitin lamang sa kabutihan upang mas mapabilis ang pagkamit ng katagumpayan sa lahat na gagawin at sa lahat na iyong nanaising nais mangyari.

You will get a PDF (340KB) file

PHP 500.00

PHP 500.00

Buy Now

Discount has been applied.

Added to cart
or
Add to Cart
Adding ...