Your Cart

Aklat Ng Actum Dei

On Sale
PHP500.00
PHP500.00
Added to cart
Ang aklat na ito ay naglalahad ng mga karunongang lihim upang malabanan ang paglaganap ng kasamaan sa mundong ating ginagalawan. Dito matutunghayan ang mga karunongan ukol sa proteksiyon, depensa at pangontra sa lahat na uri ng kasamaan na kagaya na lamang sa masamang mahika, kulam, barang, tigalpo, gayuma, hypnotismo at iba pa. Matutunghayan din dito ang mga karunongang makakapigil sa mga binabalak ng mga taong masasama, laban sa bala ng baril at patalim. Marami pang iba ang maaaring matuklasan at mapag-aralan sa aklat na ito. Sundin lamang ang mga pamilin at paunawa sa aklat na ito upang hindi kayo maligaw ng landas sa pag-aaral nito. Gawin ang nararapat na siyang ikakaluwalhati ng Ama na nasa langit na siyang may-ari ng lahat ng kapangyarihan maliit man o malaki.

Customer Reviews

There are no reviews yet.
No products found