Your Cart

Fragmentos de vikingo. De Ágata Navalón. Formato papel

On Sale
€15.00
€15.00
Added to cart
Vivint entre la llanura i el mar, entre aules de pasillos de ladrillo verde i una ciutat inmensa que traga llum blanca i fondea sobre poetas, surge este llibre que ens parla de la vida, de la mort, en suma, de la nostra identidad construïda a partir de fragments.
La poesia és el registre que millor explica aquesta experiència conscient. Fragmentos de Vikingo és la biografía poètica de quien varado en la planicie, expressa la seva alma errante i contradictòria. Poema tras poema se desgrana la inquietante percepció fragmentaria, des de l'àtom a l'univers.
La poesía de Ágata Navalón és també un recorrido constatable de fets biográficos, en el que se intercalan vidències arcanes, però comunes a tots nosaltres.