Your Cart

HISTORIA  Mirakulösa födslar och solkulter

On Sale
SEK10.00
SEK10.00
Added to cart
Om man börjar utforska julen ställs man inför en underlig ”anomali”. Vi firar julen som en hyllning till Kristi födelse, men i själva verket är detta datum fortfarande okänt. Varför anses då 25 december som årsdagen av Jesu födelse?

Finns det likheter i för- eller icke-kristna kulter...
You will get a PDF (7MB) file
No products found