Your Cart

IO: Mga Tula

On Sale
PHP170.00
PHP170.00
Added to cart
JG Dimaranan's first poetry collection.

Minsan niyang sinabing walang halaga ang mga salita.
Ngunit ako’y isang hamak na eskriba’t alipin ng simbolo,
tagasulat at tagatalâ; walang humpay na bumubuga ng hininga
sa mga puntod ng kahulugan at kasaysayan.

– Mula sa “Ang Propeta”
You will get a PDF (6MB) file
No products found