Refer a friend and get % off! They'll get % off too.

Магията на Python

Тази книга е предназначена за хора, които имат основни познания по програмиране -- наясно са с концепциите програма, интерпретатор, променлива, коментар, функция, цикъл, клас и т.н. Авторът се надява тя да бъде полезна за студенти, които изучават езика, както и на специалисти, които имат нужда от структуриран източник на информация за езика, независимо на какво ниво са. Книгата е подходяща и като средство за развиване на програмистките умения, благодарение на множеството примери и обяснения на някои често срещани в практиката задачи.
Това, по което тази книга се опитва да се отличава от останалите, е стремежът да балансира между прагматичността на бизнеса и академичния стремеж за по-дълбоко разбиране на инструмента, както и да се съобрази със съвременната реалност, в която разработчиците имат къс интервал на внимание и са свикнали да намират всичко, което им трябва като просто , "питат Google".

You will get a PDF (1MB) file

€ 10.00

10.00

Buy Now

Discount has been applied.

Added to cart