Your Cart

Turkish YASAT Yasha Ahayah Kutsal Kitap Kutsal Yazilar Aleph Tav

On Sale
CAD6.25
CA$6.25
Added to cart
Babil'den çıkan Yasha Ahayah İncil Kutsal Yazıları Aleph Tav (YASAT), 1769 Kral James İncil'in (KJV) Antakya (Protestan) KELİMESİ, Textus Receptus, Peshitta ve Yahudi Halep Kodeksi'nin ardından İngilizce bir versiyon. Bu kutsal kitap, En Eski Yunan NT'den alınan Mesih Yasha'nın ADI'nı geri yükler, Codex Sinaticus, eski Paleo İbranice'de YASHA olan "nomina sacra" yı (Iota Sigma) kullanır. 300AD veya öncesinde yirmi bir diğer İskenderiye Papirüs parşömen parçası da bunu doğrulamaktadır. Bu kutsal kitap araştırması Mesih için hem Antakya (Protestan / Yahudi) TEXT "WORD" hem de İskenderiye (Katolik) "NAME" satırını kullanır.
Ortaçağda Mesih'i reddeden Yahudiler, Yeshu harasha veya Yeshu rasha adını verdiler ve Yeshu, "adı ve hafızası yok edilebilir" formülünün kısaltmasıdır (bkz. Toledot Yeshu). Bu İbranice Kurtarıcı anlamına gelen Yasha çok yakın. Burada ilk kez, Ahayah ve Yasha'nın kutsal adıyla restore edilmiş ve korunmuş kutsal yazıların gerçek bir çevirisi var. KJV de dahil olmak üzere her İncil çevirisinde Cennetteki Babamızın kişisel adı Ahayah'ın çıkarıldığını ve yerine 10.000'den fazla pagan tanrılarının isimleri ve hatta isimleri verildiğini biliyor muydunuz? YASAT, yabancı Tanrılara ibadet eden Babil'den çıkarak kelimeyi olması gerektiği gibi okumak isteyenler için tasarlanmıştır. Rab, Tanrı, Elohim, EL, Yehova ve İsa gibi putperest tanrılara değil Ahayah ve Yasha'ya şan vermek. Bu yazı aynı zamanda "Hukuk" un yerine "Tevrat Yasası" nın yerini alır, çünkü tapınak binasında Musa'ya yasa verilmiştir ve birçoğu HUKUK'u toplumda bulunan pagan yasalarıyla karıştırmaktadır.
Bu ikinci yayın sırasında Paleo İbranice piktografik adlarını geri yükledim. Eski Ahit'te Aleph Tav'ı restore etmeyi bitirdim. Mesih, Mesih Peşitta'daki Vahiy 1:8'de Aleph ve Tav'ı çağırır ve burada restore edilir. Vahiy 13:18'de bulunan orijinal Canavar Markasını da restore ettim. Ahlahayam şimdi pagan Elohim veya Ishi-ohim yerine kullanılıyor, Adana Adonai (Adonis) yerine kullanılıyor. Ah-Yasha, doğrudan Paleo İbranice'den alınan Ishi Hosea 2:16 yerine kullanılır ve Baba'nın Yuhanna 5:43'ü yerine getiren Oğul "YASHA" olarak AYNI ADI'nın nasıl olduğuna dair sağlam bir örnektir. Bugün çoğu İncil'de kullanılan birçok yaygın terimin pagan kökenleri vardır, bu yüzden kullanmak için daha temiz terimler üzerine araştırmalar yaptım ve bunları bu kitabın arkasında ve web sitemde ahayah'da belgeledim. Çıkış 23:13 yerine getirmek için "PAGAN KOŞULLARI" ahayah.com.
You will get a PDF (15MB) file
No products found