Refer a friend and get % off! They'll get % off too.

Arkanghel Metatron

SA MGA NAIS MAGTAGLAY NG KARUNONGANG ITO, PANATILIHIN ANG MABUTING PAKIKIPAG-UGNAYAN SA DEUS, SA MGA ANGHEL AT KAY KING METATRON. UMIWAS SA MGA GAWANG MASASAMA, IWASAN ANG MGA BISYO AT KALAYAWAN. UMIWAS SA PAKIKIAPID, PAGSISINUNGALING AT MAMUHAY SA LANDAS NG KABANALAN. HUWAG GAMITIN ANG MGA SALITA MULA SA TESTAMENTO NA ITO SA WALANG KABULOHAN. GAMITIN LAMANG KUNG KINAKAILANGAN AT NASA MATINDING KAGIPITAN. HUWAG GUMAWA NG KASAMAAN SA KAPWA, ALALAHANIN LAGI NA WALANG MAGTATANIM NG MABUTI NA AANI NG MASAMA NI ANG MAGTATANIM NG MASAMA NA AANI NG MABUTI. ANG MGA KAKAYAHAN NI KING METATRON GAYA NG MGA SUMUSUNOD; PAGTAWAG NG KIDLAT, PANG-UTOS NG KIDLAT, PAMPAHINTO NG KIDLAT, UPANG MAKAKUHA NG MUTYA GAYA NG NGIPIN, PANGIL AT DILA NG KIDLAT, PANIGALPO NI KING METATRON, PAMPAAMPAT NG SUGAT, GAMOT SA TINAMAAN NG KIDLAT, PAMARUSA, TIGALPO UPANG MANGINIG ANG KALABAN, PAMUKSA SA KAPANGYARIHAN NG DEMONYO O MASAMANG ELEMENTO, PAMUGOT NG ULO NG MASASAMANG ELEMENTO AT MARAMI PANG IBA.

PHP 700.00

PHP 700.00
Added to cart
Add to Cart
Adding ...

Discount has been applied.