Your Cart

De meest begeerde fiscale tips, 7 eBooks, editie 2021

On Sale
€25.00
€25.00
Added to cart

De meest begeerde fiscale tips voor alle belastingplichtigen!

Door dit boek te lezen, leert u:

 1. VOORWOORD
 2. PENSIOENSPAREN
 3. DE LEVENSVERZEKERING
 4. LENEN VOOR VASTGOED
 5. DE VERMINDERING VAN DE ONROERENDE VOORHEFFING IN VLAANDEREN
 6. DE WOONBONUS
 7. DE VLAAMSE WINWINLENING (VRIENDENLENING)
 8. STARTERS KRIJGEN NIET ÉÉN MAAR DRIE DUWTJES IN DE RUG
 9. EEN VENNOOTSCHAP VOOR EEN GEPENSIONEERDE OF VOOR WIE EEN ZELFSTANDIG BIJBEROEP HEEFT
 10. ROERENDE INKOMSTEN AANGEVEN ?
 11. VOORAFBETALEN
 12. MET DE MOTO NAAR HET WERK
 13. DE REGULARISATIE VAN NIET AANGEGEVEN INKOMSTEN
 14. GIFTEN
 15. OPVANGKOSTEN VOOR KINDEREN
 16. DE POETSVROUW
 17. DE MEERWAARDE OP EEN WONING
 18. SAMENWONEN OF HUWEN
 19. DE ONDERHOUDSUITKERINGEN TIJDENS HET JAAR VAN DE FEITELIJKE SCHEIDING
 20. BEZIT U EEN BUITENVERBLIJF IN HET BUITENLAND ?
 21. MIJN WONING IS AFBETAALD EN IK WIL IETS IN HET BUITENLAND KOPEN. HOE DOE IK DAT HET BEST? KAN IK IN BELGIË HIER FISCAAL NOG ENIG VOORDEEL VAN GENIETEN?
 22. PREMIE VOOR NIEUWE ELEKTRISCHE WAGEN OF WAGEN OP WATERSTOF
 23. HET HERFINANCIEREN VAN EEN HYPOTHECAIR KREDIET
 24. TELEWERK
 25. WINST OP CRYPTOMUNTEN
 26. ONBELAST BIJVERDIENEN (EN WAT MET AIRBNB ?)
 27. FRANS DIVIDEND … EINDE VAN DE DUBBELE BELASTING ?
 28. IS MIJN KIND NOG TEN LASTE WANNEER HET EEN VAKANTIEJOB UITOEFENT ?

De meest begeerde fiscale tips voor elke zelfstandige of vrije beroeper!

Door dit boek te lezen, leert u:

 1. VOORWOORD
 2. WAT BETEKENT AFTREKBAAR VOOR DE BELASTINGEN?
 3. HUREN VAN EEN PAND VAN…DE ECHTGENOTE
 4. KOSTEN THUIS AFTREKKEN VAN HET BUREAU, DE TELEFOON ENZ…
 5. BESPAAR EEN PAK REGISTRATIEBELASTING BIJ EEN HERNIEUWING VAN DE HANDELSHUUR
 6. VOORKOMENDE PROBLEMEN WAT DE RESTAURANTKOSTEN BETREFT
 7. IS EEN COMMUNIE – OF HUWELIJKSFEEST AFTREKBAAR?
 8. U HOUDT EEN OPENDEURDAG. WAT MET DE GEMAAKTE KOSTEN?
 9. WAT MOET U WETEN OVER DE FISCALITEIT EN DE AUTOKOSTEN?
 10. ZIJN ALLE AUTOKOSTEN AFTREKBAAR? OOK VAN ZEER EXCLUSIEVE WAGENS?
 11. WAT MET FORFAITAIRE DAGVERGOEDINGEN
 12. U WENST UW PERSONEEL TE BELONEN MET EEN GESCHENK
 13. U WENST UW PERSONEEL TE BELONEN MET EEN GESCHENK
 14. DE ZELFSTANDIG(E) HELP(ST)ER
 15. AFSCHRIJVEN OF ONMIDDELLIJK IN KOSTEN STEKEN?
 16. WANNEER DEGRESSIEF AFSCHRIJVEN?
 17. HET BELASTINGKREDIET IN DE PERSONENBELASTING
 18. HET VRIJ AANVULLEND PENSIOEN VOOR DE ZELFSTANDIGE (VAPZ)
 19. HET VOORUITBETALEN VAN DE BEROEPSKOSTEN
 20. VOORAFBETALING BELASTINGEN
 21. BIJSCHOLING
 22. DE POZ (= DE PENSIOENOVEREENKOMST VOOR ZELFSTANDIGEN)
 23. VERHUREN VAN GARAGES
 24. GAAN ETEN IN EEN STERRENRESTAURANT…
 25. DE NIEUWE GEDRAGSCODE VOOR BANKEN BIJ KREDIETVERLENING AAN DE KMO’S
 26. DE MEERWAARDE OP DE GROND EN HET GEBOUW…

De meest begeerde fiscale tips voor wie een vennootschap heeft!

Door dit boek te lezen, leert u:

 1. VOORWOORD
 2. KOSTEN EIGEN AAN DE VENNOOTSCHAP
 3. HET (VERLAAGD) KMO-TARIEF
 4. KUNSTWERKEN
 5. DE VENNOOTSCHAP KOOPT EEN ZEILJACHT (VLIEGTUIG, …).
 6. VOORDEEL VAN EEN TWEEDE VENNOOTSCHAP
 7. WELKE VENNOOTSCHAPSVORM KIEZEN?
 8. PENSIOENOPBOUW VIA DE VENNOOTSCHAP
 9. HET VERHUREN VAN EEN GEBOUW AAN DE VENNOOTSCHAP
 10. UW VENNOOTSCHAP VERKOOPT EEN GEBOUW EN REALISEERT EEN MEERWAARDE
 11. IS GOODWILL INTERESSANT?
 12. HOE DE OVERDRACHT VAN EEN ÉÉNMANSZAAK DOOR EEN VENNOOTSCHAP
 13. DE AANDELEN VERKOPEN AAN EEN NIEUWE VENNOOTSCHAP (HOLDING)?
 14. HET VERHUREN VAN ÉÉN PRIVÉ-GOED AAN DE VENNOOTSCHAP ZONDER BTW
 15. DE AUTO IN DE VENNOOTSCHAP
 16. UW PARTNER MEE ALS ZAAKVOERDER BENOEMEN?
 17. REKENING COURANT
 18. DE NOTIONELE INTRESTAFTREK
 19. VRUCHTGEBRUIK EN AFSCHRIJVINGEN
 20. NIEUWE WAARDERING VAN HET VRUCHTGEBRUIK
 21. MAG DE VENNOOTSCHAP PRIVÉ KOSTEN BETALEN
 22. DE INDIVIUDELE PENSIOENTOEZEGGING (IPT) NOG VERHOGEN OP HET EINDE VAN UW CARRIÈRE?
 23. DE BEZOLDIGING NA HET ZOMERAKKOORD
 24. VOORAFBETALEN
 25. DE WAGEN VERHUREN AAN DE VENNOOTSCHAP?
 26. DE PC EN SMARTPHONE VAN DE VENNOOTSCHAP

De meest begeerde fiscale tips voor wie vastgoed in een vennootschap heeft!

Door dit boek te lezen, leert u:

 1. VOORWOORD
 2. VOOR-EN NADELEN VAN EEN ONROEREND GOED IN EEN VENNOOTSCHAP
 3. 6% BTW EN VENNOOTSCHAP
 4. HET VOORDEEL VAN EEN BTW – EENHEID
 5. HET RECHT VAN OPSTAL
 6. HET VRUCHTGEBRUIK
 7. WELKE VENNOOTSCHAPSVORM TE KIEZEN
 8. VOOR EEN PATRIMONIUMVENNOOTSCHAP
 9. HET VOORDEEL VAN ALLE AARD
 10. ONROERENDE LEASING
 11. DE ONBESLAGBAARHEID VAN DE GEZINSWONING
 12. AANDELEN VERKOPEN VAN EEN PATRIMONIUMVENNOOTSCHAP IS NIET ONDERHEVIG AAN DE REGISTRATIEBELASTING
 13. DE 6% REGISTRATIEBELASTING
 14. HET VERHUREN VAN EEN ONROEREND
 15. GOED MET… BTW

De meest begeerde fiscale tips om geld uit uw vennootschap te halen!

Door dit boek te lezen, leert u:

 1. VOORWOORD
 2. INDIVIDUELE PENSIOENTOEZEGGING EN BEZOLDIGING
 3. DIVIDENDUITKERING
 4. EEN NIEUWE VENNOOTSCHAP OPRICHTEN
 5. EEN INKOOP EIGEN AANDELEN
 6. EEN TANTIÈME
 7. EEN KAPITAALVERMINDERING
 8. MAALTIJDCHEQUES
 9. LEASINGWAGEN
 10. AANDELENOPTIES
 11. DE LOONBONUS
 12. DE BEDRIJFSFIETS
 13. DE REKENING COURANT (ACTIEF)

De meest begeerde fiscale tips voor wie fiscaal vriendelijk wil schenken!

Door dit boek te lezen, leert u:

 1. VOORWOORD
 2. WAAROM SCHENKEN ?
 3. SCHENKEN EN TOCH CONTROLE HOUDEN
 4. TOCH BETER ROERENDE GOEDEREN SCHENKEN VIA NOTARIS ?
 5. SCHENKEN VAN ONROERENDE GOEDEREN
 6. SCHENKEN VAN DE BV
 7. ONROEREND MAKEN WE ROEREND
 8. SCHENKEN IS NOG TE VROEG
 9. DE BURGERLIJKE MAATSCHAP
 10. HET UBO REGISTER
 11. STERVEN IN SPANJE

De meest begeerde fiscale tips voor wie minder erfrechtbelasting wil betalen!

Door dit boek te lezen, leert u:

 1. VOORWOORD
 2. HOE ZIT DE VLAAMSE ERFBELASTING IN MEKAAR?
 3. HET HUWELIJKSCONTRACT AANPASSEN
 4. HET RESTLEGAAT (FIDEÏ COMMIS DE RESIDUO)
 5. SAMEN MET DE KINDEREN EEN APPARTEMENT AAN ZEE KOPEN
 6. DE RESTSCHENKING
 7. HET DUOLEGAAT
 8. DE KEUZE VAN DE GEZINSWONING
 9. DE WAARDERING VAN OPENBARE EFFECTEN
 10. HET SPANNINGSVELD TUSSEN ERFRECHT EN ERFBELASTING VOOR SAMENWONENDEN
 11. HUWELIJKSVOORDELEN MET BETREKKING TOT ONVERDEELDE GOEDEREN IN EEN STELSEL SCHEIDING VAN GOEDEREN
You will get the following files:
 • PDF (1MB)
 • PDF (2MB)
 • PDF (1MB)
 • PDF (1MB)
 • PDF (1MB)
 • PDF (1MB)
 • PDF (1MB)