Your Cart

Torah en Wetenschap

On Sale
€7.00
€7.00
Added to cart

In ieder opzicht heeft de scheppingsgeschiedenis van de thora = "de eerste vijf boeken van de bijbel" niets met de letterlijke interpretaties van doen waarmee ze nog steeds op strijdtonelen van verbitterde discussies tegen de wetenschappelijke inzichten van deze tijd in stelling wordt gebracht. De voorvechters van een schepping in zeven dagen bestuderen hun bijbel niet. Want dat eerst op de 4e dag de lichten "tot tijden en tot dagen" verschijnen, zou hen laatste teken moeten zijn dat over geheel andere dingen wordt gesproken. En de op hun eigen gebied meestal grondig te werk gaande wetenschappers van deze tijd onderzoeken niet of zij de bijbel en niet enkel een nooit meer geverifieerde bijbelexegese uit lang vergane tijden verwerpen. Op de 1e dag wordt het licht te voorschijn geroepen en op de 4e dag verschijnen de grote en de kleine lichten. En waar op de 2e dag de wateren boven en onder het firmament tegen de vogels der hemelen en waterdieren van de 5e dag en op de 3e dag al het zaad tegen al het leven van de 6e dag verschijnen, is duidelijk van twee maal drie parallelle scheppingsdagen sprake. De voorvechters van een "goddelijke werkweek" hadden kunnen begrijpen dat het licht van de eerste dag het geestelijke licht van het intellect en het licht van de vierde dag het materiële met ogen waarneembare licht vertegenwoordigen. En dat hiermee de zes eigenlijke scheppingsdagen in drie dagen van het geestelijke en drie met dezen parallel lopende dagen van het materiële uiteenvallen. De eerste dagen van het geestelijke zijn samengevat in de "hemelen" en de volgende drie dagen van het materiële zijn samengevat in de "aarde" van het eerste vers "in den beginne schiep God hemelen en aarde". Als gezegd heeft het scheppingsbericht van de thora niets met de menselijke voorstellingen van doen, waarmee nog steeds velen menen reeds God begrepen te hebben . Maar er is sprake van een alomvattende het materiële en het geestelijke in zich omsluitende werkelijkheidsweergave. Wie zich enigszins met de symboliek van de mozesboeken bezighoudt, zal zich verbazen over de fenomenale constructies van deze werkelijkheidsbeschrijvingen en dat niets in hen de huidige wetenschappelijke inzichten weerspreekt. Integendeel bevatten zij aanwijzingen welke wel eens de huidige fysicalische en kosmologische en filosofische wetenschappen op het juiste spoor zouden kunnen brengen. Wie Jakob ben Luria's boek "Het Boek Bresjith" heeft gelezen, zal er nauwelijks noch aan twijfelen dat de mozesboeken een zeer eenduidige universeel alomvattend dimensionale beeldtaal bevatten. Dit boek met oorspronkelijk de hoofdtitel "De Poort van het Zijn Gods" was JbL's eerste boek, waar op de eerste plaats als wetenschapsman hij zich met de thora bezighield.

You will get a PDF (7MB) file