Your Cart

Chan Da Ya, berget som lägger stenägg!

On Sale
SEK10.00
SEK10.00
Added to cart
I Kina sydväst om provinsen Guizhou, finns ett mystiskt berg, Chan Da Ya, som vart 30:e år ”lägger” äggformade stenar! Enligt vissa handlar det bara en naturens nyck, men för invånarna i den lilla byn Gulu Zhai har dessa ”ägg” en magisk innebörd som bringar lycka... 
You will get a JPG (225KB) file
No products found