Refer a friend and get % off! They'll get % off too.

Ultima Vota Potente

ANG AKLAT NA ITO AY NAGLALAMAN NG MGA PANALANGIN NA KINAKAILANGANG GAWIN NG MGA TAONG NANANALIG AT SUMAMPALATAYA SA DEUS NA SIYANG MAYLALANG NG LANGIT AT LUPA. BAGO GAMITIN ANG MGA DASAL NG AKLAT NA ITO AY MAINAM NA LINISIN MUNA ANG INYONG MGA SARILI MULA SA MASASAMANG HANGARIN, SA ISIP, SA SALITA AT SA GAWA. MANGYARING MAGSISI SA MGA KASALANAN AT BAGOHIN ANG LANDAS MULA SA MAKASANGLIBUTAN TUNGO SA LANDAS NG KABANALAN. PINAGPAPALA NG DEUS ANG SINOMANG TAONG SUMUNOD SA MGA PAMILIN NA ITO AT ANG MGA DASAL SA AKLAT NA ITO AY MAGKAKABISA SA KANYANG KATAOHAN AT HINDI SIYA BIBIGOIN NG DEUS SA KANYANG MGA KAHILINGAN KUNG ITOY MABUTI SA KANYANG HARAPAN.

PHP 70.00

PHP 70.00
Added to cart
Add to Cart
Adding ...

Discount has been applied.