ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΑΥΤΟΑΜΥΝΑΣ ΣΕ ΟΙΚΙΑ

by Alexandros Niklan

Ένα από τα κύρια θέματα που βασανίζουν καθημερινά τον Έλληνα πολίτη είναι η διασφάλιση της ακεραιότητας και περιουσίας του ίδιου και της οικογένειας του εντός οικίας. Η συνεχής άνοδος των δεικτών εγκληματικότητας καθώς και η αλλαγή των ποιοτικών της στοιχείων σε σχέση με την έξαρση της βίας και των επιθέσεων σε καθημερινό πλέον ρυθμό, έχει μετατρέψει το σκηνικό των άλλοτε παραβατικών πράξεων όπως οι διαρρήξεις, στην μορφή βίαιων ένοπλων ληστειών όπου μπορεί μια κατάσταση να αποβεί ακόμα και θανάσιμη για τον πολίτη.

Το σκεπτικό του εδώ εγχειριδίου είναι να δοθούν συμβουλές σε ανθρώπους για οικιακή άμυνα προς υπεράσπιση της ζωής τους, πάντα λαμβάνοντας υπόψη πώς το Ελληνικό νομικό πλαίσιο θεωρεί όποια χρήση βίας προς τρίτο πρόσωπο ποινικώς κολάσιμη και ειδικά στην περίπτωση τραυματισμού , η όποια συνέχεια θα δοθεί σε δικαστήρια όπου θα αποφασιστεί το δίκαιο ή το άδικο της αμυντικής πράξης.

Αλέξανδρος Νίκλαν
Σύμβουλος Θεμάτων Ασφαλείας

You will get a PDF (2MB) file.

€ 2.00

2.00

Buy Now

Discount has been applied.

Added to cart