Your Cart

DAM DESIGN: GEOTECHNICAL ENGINEERING OF DAMS FOR STUDENTS AND ENGINEERS / ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΩΝ ΦΡΑΓΜΑΤΩΝ

On Sale
€72.00
€72.00
Added to cart
Preview

Notice: This book: "DAM DESIGN: GEOTECHNICAL ENGINEERING OF DAMS FOR STUDENTS AND ENGINEERS", is written in the Greek Language. 455 Pages

Βιβλίο για Μηχανικούς, Γεωλόγους & Φοιτητές με τίτλο: "ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΩΝ ΦΡΑΓΜΑΤΩΝ". 455 Σελίδες.


ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΓΕΝΙΚΑ – ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΕΡΙ ΦΡΑΓΜΑΤΩΝ.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΦΟΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΥΠΕΔΑΦΟΥΣ (Geotechnical Site Investigation).
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: ΓΕΩΛΟΓΙΚΕΣ – ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΥΠΕΔΑΦΟΥΣ.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: ΥΔΡΟΛΟΓΙΑ.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6: ΘΕΜΕΛΙΩΣΗ ΤΩΝ ΦΡΑΓΜΑΤΩΝ.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7: ΦΡΑΓΜΑΤΑ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8: ΦΡΑΓΜΑΤΑ ΑΝΑΧΩΜΑΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9: ΥΠΕΡΧΕΙΛΙΣΤΕΣ.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΦΡΑΓΜΑΤΩΝ.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11: ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ - ΑΣΚΗΣΕΙΣ.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12: ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Π.1. ΓΛΩΣΣΑΡΙΟ (ΟΡΟΛΟΓΙΑ) ΕΙΔΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΚΑΙ ΦΡΑΣΕΩΝ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΚΥΡΙΩΣ ΣΤΑ ΦΡΑΓΜΑΤΑ.
Α.   Ταξινομημένα αλφαβητικά με βάση τους όρους στα Ελληνικά.
Β.   Ταξινομημένα αλφαβητικά με βάση τους όρους στα Αγγλικά.

Π.2. Φ.Ε.Κ. 4420/30 Δεκεμβρίου 2016, Τεύχος Δεύτερο, Αριθμ. ΔΑΕΕ/οικ.2287, «Έγκριση Κανονισμού Ασφάλειας Φραγμάτων - Διοικητική Αρχή Φραγμάτων».

Σημείωση: Για περισσότερες λεπτομέρειες των περιεχομένων θα πρέπει να δείτε τα αναφερόμενα .jpeg αρχεία.

⚛️


Λίγα λόγια για τον συγγραφέα:

Ο Δρ. Σαχπάζης Κωνσταντίνος είναι Καθηγητής 1ης Βαθμίδας του Τμήματος Μηχανικών Ορυκτών Πόρων, της Πολυτεχνικής Σχολής στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, και Μέλος της Γενικής Συνέλευσης.
Ο Δρ Κώστας Σαχπάζης είναι μέλος του «Institution of Civil Engineers» (ICE), Λονδίνο, με τον αριθμό μητρώου μέλους: 67689219. Είναι επίσης Βραβευμένος από το Ίδρυμα Πολιτικών Μηχανικών (ICE) της Μεγάλης Βρετανίας και του απονεμήθηκε χρηματικό ποσό και το βραβείο του καλύτερου απόφοιτου Πολιτικού Μηχανικού από τα Πανεπιστήμια της Μεγάλης Βρετανίας. Είναι Ιδρυτής και Διαχειριστής της ΓΕΩΔΟΜΗΣΗ ΕΠΕ, καθώς και συν-Ιδρυτής και συν-Διαχειριστής της Βρετανικής εταιρείας GeoStatic Ltd. Με τα χρόνια, έχει αποκτήσει τα ακόλουθα Διπλώματα και Ακαδημαϊκούς Τίτλους:

Διπλωματούχος Πολιτικός Μηχανικός B.Eng (First Class Honours with First Distinction & Cash Prize/Award) του τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του Πανεπ/μίου Portsmouth, Αγγλία, το 2013. (Κατάταξη: Διάκριση πρώτου φοιτητή επειδή επέτυχε την υψηλότερη βαθμολογία στο τμήμα 120 ατόμων).
Διπλωματούχος Γεωλόγος του Α.Π.Θ., το 1980.
Παρακολούθηση του τελευταίου έτους του B.Sc. Eng. του τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του Πανεπ/μίου Newcastle Upon Tyne, Αγγλία, το 1982.
Διπλωματούχος Master (M.Sc. Eng.) του Πανεπ/μίου Newcastle Upon Tyne, Αγγλία, στον τομέα Γεωτεχνικής Μηχανικής του τμήματος Πολιτικών Μηχανικών, το 1983. Εξειδίκευση: Μηχανική θεμελιώσεων, Εδαφομηχανική, Βραχομηχανική, Μηχανική Γεωλογία, Υδρογεωλογία, Εργαστηριακές δοκιμές-έρευνες εδαφών και πετρωμάτων.
Διδάκτωρ του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (Ph.D. Ε.Μ.Π.), στην Γεωτεχνική Μηχανική το 1988, με βαθμό: Ομόφωνα Άριστα.
Μεταδιδακτορικός ερευνητής σε θέμα Carbon Critical Geotechnics στο Πανεπιστήμιο Newcastle, Αγγλία, 2012. (Παρουσίαση Εκπαιδευτικής Μεταδιδακτορικής Έρευνας).

Ο Κώστας είναι επαγγελματίας Πολιτικός & Γεωτεχνικός Μηχανικός, καθώς και Διπλωματούχος Γεωλόγος, διαπιστευμένος από το Υπουργείο Δημοσίων Έργων, κατέχοντας την επαγγελματική άδεια μελετητή στην κατηγορία 21/Γ’ (Γεωτεχνική Μηχανική) με εξειδίκευση στην Γεωτεχνική Μηχανική, Εδαφοδυναμική, Εδαφομηχανική, Βραχομηχανική, Μηχανική θεμελιώσεων, Κατολισθήσεις, Έργα Αντιστήριξης και Συγκράτησης Εδαφών σε εκσκαφές, στην Στατική Μοντελοποίηση, Ανάλυση, Σχεδιασμό και Απόδοση Σχεδιαστικών Λεπτομερειών, και σε θέματα ανάλυσης της αλληλεπίδρασης Εδάφους – Θεμελίωσης – Κατασκευής.

Έχει περίπου 30 χρόνια εμπειρίας και ενασχόλησης στην εφαρμοσμένη έρευνα, στις υπηρεσίες συμβούλου και στο σχεδιασμό γεωτεχνικών έργων Πολιτικού Μηχανικού τόσο στον Δημόσιο όσο και Ιδιωτικό τομέα. Έχει εκπονήσει συνολικά πάνω από χίλιες (1.000) Μελέτες Δημοσίων και Ιδιωτικών Έργων στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό (Link).

Επιπλέον, είναι Τακτικός Καθηγητής 1ης Βαθμίδας στο γνωστικό αντικείμενο της Γεωτεχνικής Μηχανικής στην Πολυτεχνική Σχολή του Τμήματος Μηχανικών Ορυκτών Πόρων, της Πολυτεχνικής Σχολής στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, και Καθηγητής ΣΕΠ του Ε.Α.Π., στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών (Σ.Θ.Ε.Τ.) M.Sc. στην Διαχείριση Αποβλήτων (ΔΙΑ) και M.Sc. στην Σεισμική Μηχανική και Αντισεισμικές Κατασκευές MSc (ΣΜΑ) του Ε.Α.Πανεπιστημίου.

Επίσης είναι διαπιστευμένος κριτής παγκόσμιων Εκδοτικών Οργανισμών/Οίκων, όπως: “Elsevier” και “Springer”. Είναι Εμπειρογνώμων Βιομηχανίας (Industrial Expert), διορισμένος από το Ελληνικό Υπουργείο Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, για την αξιολόγηση ερευνητικών προτάσεων που υποβλήθηκαν στο Διακρατικό  Πρόγραμμα Έρευνας, Καινοτομίας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης ανάμεσα στην Ελλάδα και το Ισραήλ.

Επιπλέον Διατελεί ή έχει Διατελέσει:


ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΗΣ ΤΟΥ ΕΣΠΑ (ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΓΙΑ ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ) 2014-2020.
Διατελεί Αξιολογητής του ΕΣΠΑ (Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης) 2014-2020, που αποτελεί το βασικό στρατηγικό σχέδιο για την ανάπτυξη της χώρας με τη συνδρομή σημαντικών πόρων που προέρχονται από τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία (ΕΔΕΤ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΗΣ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΈΡΕΥΝΑΣ (ΙΠΕ) ΚΥΠΡΟΥ (EVALUATOR).
Διατελεί Αξιολογητής του Ιδρύματος Προώθησης Έρευνας (ΙΠΕ) της Κύπρου για την αξιολόγηση των προτάσεων που υποβάλλονται στο Ίδρυμα, στο πλαίσιο των Προγραμμάτων RESTART 2016-2020 για Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία.

ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ (EVALUATOR).
Διατελεί Αξιολογητής του Μητρώου Πιστοποιημένων Αξιολογητών και Εμπειρογνωμόνων (Ν. 4310/2014) για τις Συμπράξεις Επιχειρήσεων με Ερευνητικούς Οργανισμούς της Δράσης «ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης και Εφαρμογής Δράσεων στους τομείς Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας, του Υπουργείου Παιδείας, Ερευνάς και Θρησκευμάτων.

ΕΠΙΣΗΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ ΕΕΕΕΓΜ (ISSMGE).
Έχει διατελέσει Επίσημος Εκπρόσωπος της Διεθνούς Επιστημονικής Εταιρείας Εδαφομηχανικής και Γεωτεχνικής Μηχανικής (ISSMGE) για την Ελλάδα για το 2015, στις Τεχνικές Επιτροπές της ISSMGE TC303 Coastal and River Disaster Mitigation and Rehabilitation, JTC1 NaturalSlopes and Landslides και JTC2 Representation of Geo-Engineering Data.

ΕΠΙΣΗΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ ITA-AITES.
Έχει διατελέσει Επίσημος Εκπρόσωπος της Διεθνούς Ένωσης Διάνοιξης Σηράγγων (ITA) για την Ελλάδα για το 2014, στον τομέα της «Συμβατικής Διάνοιξης Σηράγγων” -Ομάδα Εργασίας 19 (WG 19).

ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ (INDUSTRIAL EXPERT).
Έχει διατελέσει Εμπειρογνώμων Βιομηχανίας (Industrial Expert), διορισμένος από το Ελληνικό Υπουργείο Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, για την αξιολόγηση ερευνητικών προτάσεων που υποβλήθηκαν στο Διακρατικό Πρόγραμμα Έρευνας, Καινοτομίας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης ανάμεσα στην Ελλάδα και το Ισραήλ.

Έχει τέλος δημοσιεύσει δεκάδες Επιστημονικά Επιστημονικά Άρθρα και Ακαδημαϊκά βιβλία. Η πορεία του συνεχίζεται……

Για περισσότερες λεπτομέρειες κάντε κλικ (pdf).


Δρ Κώστας Σαχπάζης
Πολιτικός & Γεωτεχνικός Μηχανικός,
BEng Πολιτικού Μηχανικού UK (1st Class Hons, Distinction)
Δίπλωμα Γεωλόγου Α.Π.Θ.,
MSc. Geotechnical Engineering U.K.,
Ph.D. Γεωτεχνικής Μηχανικής Ε.Μ.Π.,
Post-Doctorate UK, Grad. Member of ICE UK.
Καθηγητής Γεωτεχνικής Μηχανικής
Κατεύθυνση Γεωτεχνικής και Μεταλλευτικής Μηχανικής
Τμήμα Μηχανικών Ορυκτών Πόρων
Πολυτεχνική Σχολή
Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας (ΠΔΜ)
Μπακόλα & Σιαλβέρα, Κοζάνη, 50132, Ελλάς.
Καθηγητής ΣΕΠ στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (ΕΑΠ)
Μεταπτυχιακό (M.Sc.) πρόγραμμα Σεισμική Μηχανική και Αντισεισμικές Κατασκευές

 


You will get the following files:
 • PDF (640KB)
 • PDF (2MB)
 • PDF (1MB)
 • PDF (3MB)
 • PDF (923KB)
 • PDF (1MB)
 • PDF (2MB)
 • PDF (3MB)
 • PDF (733KB)
 • PDF (1MB)
 • PDF (2MB)
No products found