Your Cart

Het boek Bresjith II

On Sale
€7.00
€7.00
Added to cart

In de oude tijd schreven de Grieken evenals de Hebreeërs getallen met letters. Immers waren er nog geen arabische cijfertekens in om[1]loop. Dientengevolge heeft elk hebreeuws woord een getalwaarde. Zo heeft de "boom des levens" de getalwaarde 233 en "de boom van kennis van goed en kwaad" de getalwaarde 932 en dat is precies vier maal de getalwaarde van de boom des levens, want 4 x 233 = 932. Die verhouding van 4 : 1 is geen toeval, maar heeft alles van doen met de ene rivier welke zich in vier rivieren opsplitst = 1 : 4 om vanuit Eden de wereld "te bewateren". En daarvoor in hetzelfde hoofdstuk van de bijbel is het de dauw "ed" welke de aarde bewatert. En dat woord ed bestaat uit de 1e en 4e letter van het Hebreeuwse alfabet met de getalwaarden 1 en 4. De thorateksten zijn aldus voorzien van een cijferslot. Zonder de co de sleutel heeft men geen toegang. Elk hoofdstuk heeft zijn eigen getalsmatige verwantschappen in meerdere lagen en alleen zij geven de onderliggende betekenissen aan. Bijbelexegese is daarmee feitelijk een exacte wetenschap, anders dan men al gauw met veel fantasie en weinig inzicht autoriteit op bijbelgebied kan menen te zijn. Vliegtuigbouw vereist gedetailleerde vakkennis, opdat mensen veilig per vliegtuig kunnen reizen. Ook bijbelexegese vereist professioneel inzicht opdat mensen niet met onwerkelijkheid op het verkeerde been worden gezet. Jakob ben Luria († 2005) was gegeven om op eenduidige en controleerbare wijze verborgenheden van de thora te duiden. Zijn langjarige medewerker Abraham den Dunnen werkte zijn geschriften verder uit en programmeerde daartoe een professioneel en veel gebruikt programma. Dit programma het "J.L.A. Thenach Search & Research Program" kan kosteloos van de website https://www.luriaacademie.eu gedownload worden. Niet moeilijk is op bijbelgebied willekeurige uitleg te verzinnen. Als gezegd echter vereist bijbelexegese evenals goed werkende programmatuur professionele vakkennis. 

You will get a PDF (1MB) file