Your Cart

Luga "Pielūdzēji"

On Sale
€1.00
€1.00
Added to cart

Edvarda Vulfa komisks viencēliens uz 24 grāmatas lappusēm (skenētas) - "Pielūdzēji". 1 sieviešu loma, 3 vīriešu lomas. Personāži runā saistītā valodā! Ed.Vulfs ir autors, kuram autortiesību termiņš ir beidzies. Līdz ar to Jums nav nevienam jāprasa atļauja un jāmaksā par lugas iestudēšanu.

Foto: Carolyn V no Unsplash.com

unsplash-logoCarolyn V

You will get a PDF (14MB) file
No products found