Refer a friend and get % off! They'll get % off too.

Aklat Ng Y-Zeta

AKLAT NG Y-ZETA

Ang Y-Zeta ay ginagamit pangontra sa tigalpo ng OX. Isa itong aral na may sariling sistema. Ang mga bibliyato ng Y-ZETA ay makakatulong sa kagamutan ng mga tigalpo, kulam, sumpa—upang mapawalang-bisa ang mga ito.

Ang Y-ZETA ay makakatulong ng malaki sa paggamot ng mga pinsalang dulot ng mga tigalpong nakamamatay, at sa gamutan ng iba pang spiritual na karamdaman.

You will get a PDF (3MB) file

PHP 500.00

PHP 500.00

Buy Now

Discount has been applied.

Added to cart
or
Add to Cart
Adding ...