Refer a friend and get % off! They'll get % off too.

Aklat Ng Medium

ATAS NG MALAKING KAKULANGAN NATIN NG KAALAMAN SA PAGPAPAUNLAD NG MGA KALOOB (FACULTAD MEDIANIMIKA) AT UPANG MAKATULONG SA MGA KAPATID NA MGA KASANGKAPAN AT LALO PA SA MGA KASALUKUYANG NAGSASANAY NGAYON SA PAGPAPAUNLAD SA ANOMANG URI NG KALOOB, ANG MALIIT NA HALAW NA ITO BUHAT SA AKLAT NG MGA MEDIUM, AY INAASAHAN NAMING PAKIKINABANGAN NG MARAMING NAGSISIPAGSALIKSIK UKOL SA ESPIRITISMO.

You will get a PDF (9MB) file

PHP 500.00

PHP 500.00

Buy Now

Discount has been applied.

Added to cart
or
Add to Cart
Adding ...