Your Cart

e-knjiga BAZE PODATAKA

On Sale
€3.99
€3.99
Added to cart
BAZE PODATAKA
Konceptualno, logičko i fizičko modeliranje podataka
2. izmijenjeno, mrežno izdanje (v2.4 / 2022-07-29)
© Mladen Varga
ISBN 978-953-59132-0-7

Baza podataka
je organizirana kolekcija podataka u kojoj je podatke jednostavno pronalaziti, čitati i mijenjati odnosno kojima je jednostavno upravljati. U knjizi se razmatraju strukturirani podaci koje je prikladno pohranjivati u relacijskim bazama podataka.

Organiziranje relacijske baze podataka obavlja se kroz tri koraka:
  • konceptualnim modeliranjem podataka pronalaze se „stvari“ promatranog problema za koji će se prikupljati podaci, utvrđuju atributi kojima će se „stvari“ opisati i utvrđuje njihova međusobna povezanost,
  • logičkim modeliranjem podataka određuje se „logika“ rasporeda podataka u relacije ili tablice, a
  • fizičkim se modeliranjem podataka određuju fizički raspored podataka na mediju za memoriranje.
U knjizi se, između ostalog, razmatraju model entiteti-veze, model objekata, relacijski model podataka, normalizacija baze podataka, te SQL, standardni jezik za rad s relacijskim bazama podataka. Njihova primjena pokazana je na nizu stvarnih primjera.

Poglavlja knjige:
1. Uvod
2. Razvoj informacijskog sustava
3. Konceptualno modeliranje podataka
4. Logičko modeliranje podataka
5. Fizičko modeliranje podataka
6. Upravljanje podacima

Knjizi je odobren naziv Udžbenik Sveučilišta u Zagrebu / Manualia universitatis studiorum Zagrabiensis, odlukom Senata Sveučilišta u Zagrebu od 9. veljače 2016.

Tiskano se izdanje ove knjige koristi već više godina kao udžbenik za relacijske baze podataka. Mrežno odnosno e-izdanje je u odnosu na tiskano izmijenjeno te učinjeno modernijim, jednostavnijim i jasnijim.

Aplikacije preporučene za korištenje responzivnog formata (ePub2): Adobe Digital Editions za PC računala, Google Play Books, Lithium, Aldiko Next za Android uređaje te Apple Books (Knjige) za Apple uređaje.
You will get a EPUB (3MB) file

Customer Reviews

There are no reviews yet.