Your Cart

300 ackordföljder för gitarr

On Sale
$3.00
$3.00
Added to cart
2a edition 2023 december
Innehåll i 300 ackordföljder för gitarr:

Ackordföljder baserade på dur- och molltonarter
Ackordföljder med tonartsbyte
Ackordföljder baserade på genrerna singer-songwriter, rock, blues och jazz
Voicings
Basgångar
Kvintgångar
Rundgångar
Pedaltoner
Kadenser
Outron
You will get a PDF (421KB) file

Customer Reviews

There are no reviews yet.