Refer a friend and get % off! They'll get % off too.

Aklat Ng Sancto Cristo

Ito ang aklat na naglalaman ng mga lihim na karunongan na ginamit ng Panginoong Jesucristo sa paggawa ng mga himala, sa pagpapagaling ng mga sakit at iba't-ibang karamdaman, sa paglaban sa mga masasama at pagpapaalis ng mga demonyo.

You will get a PDF (10MB) file

PHP 500.00

PHP 500.00

Buy Now

Discount has been applied.

Added to cart
or
Add to Cart
Adding ...