Refer a friend and get % off! They'll get % off too.

KABALA - MGA LIHIM NA KARUNONGAN NI MAESTRO AZAHAZA

SI AZAHAZA AY MAESTRONG ESPIRITUAL NG KABALA AT LIHIM NA KARUNUNGAN. SIYA AY ISA SA NAGHAHAWAK NG MISTERIOS AT KAPANGYARIHAN NG 9 NA AKLAT NG SALITA. ANG PANGALANG AZAHAZA AY TITULO NA IBINIGAY NG DIBINONG ESPIRITU SA PAGKAMAESTRO SA LIHIM NA SALITA.

HUWAG TATAWAGIN SIYA SA HINDI MAHALAGANG BAGAY. IPINAGKALOOB NIYA ANG MGA KARUNUNGANG ITO SA IKABUBUTI.

ANG MGA ORACIONG NAPAPALOOB DITO AY HINDI MAAARING USALIN NG BIBIG. ANG LAHAT NG SALITA DITO AY INUUSAL SA ISIP LAMANG. MAAARI RING ISULAT ANG ORACION MULA SA AKLAT NA ITO AT SUNUGIN AT IPAINOM SA MAYSAKIT O NANGANGAILANGAN NITO, O DI KAYA AY USALIN SA SARILI AT IHIHIP SA TUKTOK NG KINAUUKULAN.

You will get a PDF (4MB) file

PHP 500.00

PHP 500.00

Buy Now

Discount has been applied.

Added to cart
or
Add to Cart
Adding ...