Refer a friend and get % off! They'll get % off too.

Aklat Ng Kalikasan

ANG AKLAT NA ITO AY NAGLALALAMAN NG MGA PINAKATAGONG KARUNONGAN NG DEUS NA NAUUKOL SA KALIKASAN. DITO NAKATALA ANG KANYANG MGA LIHIM NA PANGALAN NA NAKASULAT SA BUKAS NA TESTAMENTO NG KALIKASAN, NARIRINIG MULA SA MGA SANGGOL AT NG MGA SUMUSUSO, SINASAMBIT NG MGA HAYOP SA SANGKALUPAAN, SA KAHANGINAN AT SA KATUBIGAN. LINGID SA KAALAMAN NATING MGA TAO NA ANG MGA HAYOP AY MAY SARILING PAMAMARAAN SA PAGBIGKAS AT PAGPUPURI NG KANILANG TAGAPAGLIKHA NA SIYANG TAGAPAGLIKHA DIN SA ATIN. MATATALAKAY DIN NATIN DITO ANG IILAN SA MGA KAHOY AT BATONG VERTUDES NA KUNG TAWAGIN AY MGA MUTYA NA NAGMULA DIN NAMAN SA KALIKASAN AT KUNG PAANO SILA NAPAPAKINABANGAN AT NAGAGAMIT SA KABUTIHAN.

You will get a PDF (6MB) file

PHP 500.00

PHP 500.00

Buy Now

Discount has been applied.

Added to cart
or
Add to Cart
Adding ...