Refer a friend and get % off! They'll get % off too.

Luga "Faustiņš"

Latviešu dramaturga Edvarda Vulfa (1886-1919) luga "Faustiņš" uz 82 (skenētām) grāmatas lappusēm. Liela parodija 7 ainās ar dziedāšanu, dejām un ziliem brīnumiem. Neliela daļa teksta vāciski, lugas varoņi runā saistītā valodā - dzejā. 23 vīriešu lomas, 8 sieviešu, taču minimāli nepieciešamais vīriešu tēlotāju skaits ir apmēram 9. Ed.Vulfs ir autors, kuram autortiesību termiņš ir beidzies. Tā kā Jums nav nevienam jāprasa atļauja un jāmaksā par lugas iestudēšanu.

Foto: Hal Gatewood /Unsplash.com

unsplash-logoHal Gatewood

You will get a PDF (51MB) file

€ 1.00

1.00

Buy Now

Discount has been applied.

Added to cart
or
Add to Cart
Adding ...