Ban chef

Ban chef. Đầu bếp, chuyên gia và giảng Viên dạy nghề ẩm thực tại Việt Nam và nước ngoài. Chuyên set-up dạy mở quán kinh doanh ẩm thực, nhà hàng. Chuyển giao công nghệ và công thức món ngon.....
https://plus.google.com/+Nongban84