Sam Diellor Luani

Sam Diellor Luani beskriver gärna sig själv som en död poet som tillverkar sällskapsdikter av återanvänt verbalt material av oklart ursprung. Han är dessutom estradör, provokatör och prosaförfattare med ett dunkelt förflutet, från en outforskad del av inre rymden
https://sites.google.com/site/gamlaganget/