Αλέξανδρος Πανούσης

Απόφοιτος Τμήματος Ιστορίας/Αρχαιολογίας Φιλοσοφικής Σχολής Αθηνών, απόφοιτος Νομικής Σχολής Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης, κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης Ιστορίας Δικαίου (Ρωμαϊκό-Βυζαντινό Εκκλησιαστικό Δίκαιο), Διδάκτωρ Εκκλησιαστικού Δικαίου, Εκδότης "ΒΗΛΟΝ"
https://duth.academia.edu/%CE%91%CE%BB%CE%AD%CE%BE%CE%B1%CE%BD%CE%B4%CF%81%CE%BF%CF%82%CE%A0%CE%B1%CE%BD%CE%BF%CF%8D%CF%83%CE%B7%CF%82