Your Cart

Krst v Svetem Duhu

On Sale
€5.00
Pay what you want: (minimum €5.00)
Added to cart
Avtor: dr. sc. Ivo Pavić, OFM; samozaložba
Naslov izvirnika: dr. sc. Ivo Pavić, OFM, Krštenje u Duhu Svetom, Zagreb, 2011
Izdajatelj: NAJA d.o.o., Ljubljana
Idejna zasnova naslovnice: dr. sc. Marica Čunčić
Prevod: Klavdija Jurišić
Korektura: p. Vid Lisjak, OFM
Lektura: Metka Herman
Korektura lekture: Marija Dernovšek
Oblikovanje: Peter Jenko
Naklada: 1000
Tisk: Salve d.o.o., Ljubljana

Svetopisemsko besedilo je vzeto iz Slovenskega standardnega prevoda Svetega pisma (SSP).
Copyright © 1996, 2003 Društvo Svetopisemska družba Slovenije, z dovoljenjem. Vse pravice pridržane.

CIP - Kataložni zapis o publikaciji Narodna in univerzitetna knjižnica, Ljubljana

27-558.3:27-144.896

PAVIĆ, Ivo
Krst v Svetem Duhu / Ivo Pavić ; [prevod Klavdija Jurišić]. - Ljubljana: Naja, 2020
Prevod dela: Krštenje u Duhu Svetom

ISBN 978-961-290-991-8
COBISS.SI-ID 20523523
You will get a PDF (10MB) file

Heilung durch Gebet

€10.00+

Molitvom do zdravlja

€10.00+

TAKE IT AND READ

€7.00+

BE, TRO, PREDIKA

€7.00+

BOGU JE SVE MOGUĆE

€10.30+

Baptism in the Holy Spirit

€5.00+

Put do odgovora

€6.00+

Uzmi i čitaj

€5.00+

Moli, veruj, oznanjaj

€7.00+

Moli, vjeruj, propovijedaj

€7.00+