Your Cart

Moli, veruj, oznanjaj

On Sale
€7.00
Pay what you want: (minimum €7.00)
Added to cart
Avtor: Dr. Ivo Pavić OFM
Naslov: Moli, veruj, oznanjaj
Izvirnik: Moli, vjeruj, propovijedaj
Založba: Samozaložba avtor
Naklada: Sprotni tisk
Urednik: Leon Pavlič, univ. dipl. teol.
Prevedel: Leon Pavlič, univ. dipl. teol.
Lektor: s. Vesna Jelen ŠSFKK
Fotografija in oblikovanje naslovnice: Tea Dominković, Leon Pavlič
Grafična priprava, prelom in tisk: TVG – tiskara d.o.o., Velika Gorica
Prvi natis: Hrvaška, leto 2021

CIP - Kataložni zapis o publikaciji
Narodna in univerzitetna knjižnica, Ljubljana
27-534.3
27-184.3
27-76

PAVIĆ, Ivo
Moli, veruj, oznanjaj / Ivo Pavić ; [prevedel Leon Pavlič]. - 1. natis. - Zagreb : samozal. avtor, 2021
ISBN 978-953-49120-2-7
COBISS.SI-ID 86315267
You will get a PDF (10MB) file