Your Cart

BETE, GLAUBE, PREDIGE

€8.00+

Pray, Believe, Preach

€8.00+

Ora Cree Predica

€8.00+

Ozdravljenje kroz počivanje u Duhu

€3.00+

Moli, veruj, oznanjaj

€7.00+

BE, TRO, PREDIKA

€7.00+

KRŠĆANSKI IDENTITET

€1.30+

Bit ćete kršteni Duhom Svetim

€1.30+

Pet koraka do ozdravljenja

€1.30+

BOGU JE SVE MOGUĆE

€8.30+

TAKE IT AND READ

€7.00+

Moli, vjeruj, propovijedaj

€7.00+

Seminar duhove obnove v cerkvi Sv. Ane v Kopru

€6.00

Doček župnika fra Ive Pavića iz Rima nakon obrane doktorata

€6.00

VIDEO: NOVA EVANGELIZACIJA

€6.00

About Me

Dr. sc. fra Ivo Pavić, OFM, rođen je 1965. u Hrvatskoj Tišini kraj Bosanskog Šamca gdje je pohađao srednju školu. U dvadeset i četvrtoj godini života čuo je Gospodinov glas: „Bit ćeš moj svećenik.“ Odmah se odazvao i javio u franjevačku provinciju Bosnu Srebrenu iako je već radio u tvornici i nije razmišljao o duhovnom zvanju. Stupio je u postulaturu u Visokom 1988. te u novicijat u Sarajevu 1989. Nakon završetka prve godine studija bio je za vrijeme rata tri godine u izbjeglištvu u Samoboru i Austriji gdje je 1995. položio vječne redovničke zavjete. Kardinal Vinko Puljić zaredio ga je za đakona 1996. i za svećenika 1997. god. u Sarajevu. Diplomirao je na Franjevačkoj teologiji u Sarajevu 2000. godine. Bio je župni vikar u Rumbocima, Uskoplju, Tuzli i Tolisi.

Službu nove evangelizacije počeo je 2000. godine. Držao je duhovne obnove u Bosni i Hercegovini, Hrvatskoj, Makedoniji, Sloveniji, Srbiji i ostalim europskim župama i našim hrvatskim katoličkim misijama te u gradovima Njemačke, Nizozemske, Belgije, Švicarske, Švedske, Francuske, Austrije, Italije, Kanade, Australije, Južne Koreje i Sjedinjenih američkih država.

Na Institutu za duhovnost Papinskog sveučilišta Gregoriana u Rimu magistrirao je 2007. g. na temu „Ozdravljenje po molitvi“ i doktorirao 2011. god. s temom „Krštenje u Duhu Svetom u Crkvi s posebnim osvrtom na kontekst u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini.“

Od 2009. župnik je župe Presvetog Srca Isusova u Šurkovcu, BiH, gdje je na mjestu ruševine crkve, koju su srpske vojne postrojbe minirale 1993., za dvije godine sagradio novu crkvu kroz koju je prošlo u desetak godina oko milijun ljudi.

https://www.zupa-surkovac.com