Refer a friend and get % off! They'll get % off too.

UUS RAAMAT! "Kaugvaatluse käsiraamat. Esimene osa. TDS-meetod. Kaugvaatlusest ja –tajumisest, inimese kaasasündinud sensitiivsete võimete treenimisest ja nende igapäevasest kasutamisest“

Kirjastaja: kirjastus OM
Autor: Tommi Topelund
Formaat: ePub
Maht: 167,7 tuhat tähemärki
ISBN: 978-9949-01-786-7
-----------------------------------

20. sajandi 70ndatest 90ndate keskpaigani töötati erinevate koodnimede all läbi viidud salajases sõjalises programmis koostöös Stanfordi Uuringute Instituudiga välja mõistusetehnoloogia Kaugvaatlus, mille eesmärgiks oli kaugel asuvatelt sihtmärkidelt informatsiooni kogumine. 1995. aastal avalikustati president Clintoni korraldusega selle programmi kohta üle 90 tuhande lehekülje materjali. Selle tulemusel jõudis kaugvaatlus avalikkuse ette ning seda hakati õpetama ja kasutama üle maailma. Seda tehnikat võib kasutama õppida igaüks! Sellest raamatust leiad detailse õpetuse kaugvaatluse TDS-meetodi kasutama õppimiseks.

Kaugvaatlemine on vaatleja poolt kontrollitud meelteülene tajumine teaduslikult välja töötatud protokolle järgides. Kaugvaatlust kasutades võid sa tajuda ükskõik millist olendit, objekti või sündmust Universumis. Ja seda nii minevikus, olevikus kui ka tulevikus.

Lisaks detailsele kaugvaatluse õpetusele leiad siit raamatust harjutusi, tehnikaid ja mänge oma kaasasündinud sensitiivsete võimete äratamiseks ning treenimiseks. Siin raamatus on kõik oluline, mida vajad mingi objekti, elusolendi või sündmuse kohta info pärimiseks, oma küsimusele vastuse saamiseks ning probleemile lahenduse leidmiseks.

„Kaugvaatluse käsiraamat“ on sulle, hea lugeja, loodud kui suur konspekt sellest, kuidas kaugvaadelda ning arendada enda juba kaasasündinud sensitiivseid võimeid.

Mille jaoks saab kaugvaatlust kasutada?
Kaugvaatlemist saab näiteks kasutada õppimisel või õpetamisel. Kujuta ette näiteks ajalootundi või kodutööd, milles õpilased kasutavad teatud sündmuste vaatlemiseks ja uurimiseks kaugvaatlust või lihtsalt omaenda aktiveeritud sensitiivseid võimeid. Samamoodi võid sa kaugvaatlust või selle treenimise abil oma aktiveeritud sensitiivseid võimeid kasutada:

·        uurimustöödel ja uuringutes;
·        tervendamisel ja parimate ravimeetodite leidmiseks;
·        kunstiliste ideede leidmiseks;
·        sobiva elukoha või partneri leidmisel;
·        sobiva personali valikul;
·        äri- ja isiklike probleemide lahendamisel;
·        äri- ja isiklike otsuste tegemisel;
·        börsi- ja majandustsüklite võimalike liikumiste vaatlemiseks;
·        uute äri-, tehnoloogialaste ja muude ideede leidmisel;
·        spordivõistluste tuleviku võimalike tulemuste vaatlemiseks;
·        võimaliku tuleviku ja minevikusündmuste ning kosmose uurimisel;
·        olendite ja objektide leidmisel;
·        kuritegude lahendamisel (vajab eritreeninguga vaatlejat);
·        kadunud isikute leidmisel (vajab eritreeninguga vaatlejat);
·        kõigeks muuks, mille kohta sa infot saada tahad.

Siin raamatus on kõik oluline, mida vajad mingi objekti, elusolendi või sündmuse kohta info pärimiseks, oma küsimusele vastuse saamiseks ning probleemile lahenduse leidmiseks. Ja sa ei pea selle eest maksma sadu eurosid raamatute ning kaugvaatluskursuste ostmise eest nagu mina olen seda teinud.

Klikkides lehel ülal paremas nurgas "Preview" nupule, saad raamatust tasuta lugeda esimest 13 lehekülge.

Pärast raamatu ostmist on sul võimalus liituda kaugvaatluse õppijate ja praktiseerijate grupiga Discordis.

Tommi Topelund
Raamatu autor

You will get a EPUB (6MB) file

€ 12.88

12.88

Buy Now

Discount has been applied.

Added to cart
or
Add to Cart
Adding ...