Refer a friend and get % off! They'll get % off too.

ՉԻՆԱՍՏԱՆԻ «ՄԵԿ ԳՈՏԻ, ՄԵԿ ՃԱՆԱՊԱՐՀ» ՆԱԽԱՁԵՌՆՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ՀԱՅԱՍՏԱՆԸ

Աշխատությունում վերլուծվել է Չինաստանի «Մեկ գոտի, մեկ ճանապարհ» (ՄԳՄՃ) նախաձեռնության ազդեցությունը համաշխարհային քաղաքատնտեսական իրադրության վրա, գնահատվել է ՄԳՄՃ նախաձեռնությունը Չինաստանի ազգային անվտանգության տեսանկյունից, ինչ-
պես նաև ներկայացվել են մի շարք առաջարկություններ, որոնց միջոցով Հայաստանը կկարողանա ներգրավվել այդ նախաձեռնությունում։ Նախատեսված է արտաքին քաղաքականության պա-
տասխանատուների, դիվանագետների, միջազգայնագետների, արևելագետների, չինագետների, տնտեսագետների, ուսանողների և ընթերցող լայն շրջանակների համար:

You will get a PDF (17MB) file

$ 20.00

$ 20.00

Buy Now

Discount has been applied.

Added to cart