Refer a friend and get % off! They'll get % off too.

The Treasure Hunt Manual for Thai Startups

หากคุณกำลังหาทางที่จะเริ่มต้นสตาร์ทอัพด้วยการสร้างแอพพลิเคชั่นขึ้นมา สิ่งที่คุณต้องเจอในการเริ่มต้นไม่ว่าจะเป็นด้านแนวคิด วิธีการและสิ่งที่ต้องทำ ล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งที่หลีกเลียงไม่ได้ ปัญหาของสตาร์ทอัพส่วนใหญ่ไม่ได้มาจากการที่ไอเดียไม่ดี แต่สิ่งสำคัญกว่านั้นคือการพัฒนาไอเดียให้เกิดเป็นรูปธรรมและการเข้าใจหลักการพื้นฐานในการเริ่มต้นแบบมีระบบปัญหาเหล่านี้อาจลดน้อยลงถ้าเราได้ทราบถึงข้อมูลที่กระชับและเข้าใจได้ง่าย รวบรัดและชัดเจน เราได้เรียบเรียงเนื้อหาเพื่อช่วยให้ทุกๆคนเรียนรู้ข้อมูลเบื้องต้นได้ด้วยตัวเอง คู่มือ 80 หน้าเล่มนี้จะเป็นแนวทางให้คุณเริ่มได้อย่างมีแบบแผนมากขึ้น

"สิ่งที่คุณจะได้รับจากหนังสือเล่มนี้"

 • MAKING MONEY
  เราจะมีวิธีการทำเงินจากแอพที่เราผลิตอย่างไรบ้าง บางครั้งการเริ่มต้นสตาร์ทอัพเราไม่จำเป็นที่ต้องโฟกัสในการทำรายได้เป็นลำดับแรก อีกหนึ่งสิ่งที่ควรคำนึงคืออัตราการเติบโตของจำนวนผู้ใช้งาน ยิ่งผู้ใช้งานมากขึ้นเรายิ่งมีโอกาสในการทำรายได้มากขึ้นในอนาคต
 • UNDERSTANDING BUSINESS
  การค้นหาและประเมินไอเดียของคุณเป็นสิ่งแรกๆที่ต้องคำนึงถึง เพราะจะส่งผลไปถึงทุกๆอย่างไม่ว่าจะเป็นรูปแบบการทำเงิน การสร้างแอพต้นแบบ การเข้าถึงกลุ่มลูกค้า การทำตลาดรวมไปถึงการเติบโตของธุรกิจในอนาคต
 • KNOWING CUSTOMERS
  การกำหนดกลุ่มลูกค้าที่เฉพาะเจาะจงทำให้เรามีเป้าหมายที่ชัดเจนในการสร้างสินค้าเพื่อมาตอบสนองและแก้ไขปัญหา กลุ่มลูกค้าที่ชัดเจนจะทำให้คุณสามารถเรียนรู้ศักยภาพของแอพหรือสินค้าที่คุณพัฒนาขึ้นมาได้อย่างแม่นยำ
 • CUSTOMER EXPERIENCE
  การสร้างความประทับใจควบคูไปกับการเรียนรู้ความต้องการจากลูกค้าเป็นสิ่งจำเป็นในช่วงเริ่มต้น คุณอาจยังไม่แน่ใจว่าสินค้าคุณจะทำเงินได้จากทางไหนแต่แน่นอนว่าหากคุณสามารถทำให้กลุ่มลูกค้าคุณประทับใจได้แล้ว ลูกค้าจะเป็นหนึ่งในผู้เสนอแนะที่ดีที่สุดให้กับธุรกิจของคุณ
 • KEEP IMPROVING
  การพัฒนาอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ คุณอาจเริ่มต้นด้วย product ที่ยังไม่สมบูรณ์มากนัก ถ้าคุณได้รับผลตอบรับจากลูกค้าของคุณแล้ว ต้องรีบนำข้อเสนอแนะเหล่านั้นมาพัฒนาต่อไปให้ดีขึ้น และขยายไปกลุ่มตลาดที่กว้างขึ้น

 

You will get a PDF (5MB) file

THB 365.00

THB 365.00

Buy Now

Discount has been applied.

Added to cart
or
Add to Cart
Adding ...