Refer a friend and get % off! They'll get % off too.

6-max Online Cash Preflop Ranges 50-100-200bb

Range preflop chơi cash game được tính toán rất chi tiết bằng solver cho hầu hết các tình huống (RFI, vs RFI, vs 3Bet, vs 4Bet, Cold vs 3Bet, Squeeze, vv...) với 3 mức stack size: 50bb, 100bb, 200bb (3 mức stack này là đủ để mọi người thấy khi đánh short hoặc deep cần điều chỉnh gì, từ đó nếu đánh 60bb, 130bb, 300bb... sẽ biết ứng biến). Ranges được solve bởi monker, với mức rake 4% cap 0.3bb (tương ứng mức ~1000NL trên Pokerstars). Hiện giờ rangeconverter đang bán bộ range tương tự với giá ~$800 cho mỗi stack size. Format của range là dạng ảnh (tương tự hình trên - RFI từ CO với 50bb và BU vs LJ 200bb). Ai chơi cash online thì đây sẽ là tài liệu cực kỳ quý giá.

Thanh toán trực tiếp bằng Master/Visa card hoặc paypal qua nút bên. Hoặc chuyển khoản 2.3 triệu VND đến:
- Trần Đức Ngọc, Vietcombank, Số TK: 0071001138142, PGD TPHCM
- Trần Đức Ngọc, VPBank, Số TK: 106276897, Chi nhánh TPHCM
Nội dung chuyển khoản: "preflop 50-200 + email của bạn".

You will get a ZIP (33MB) file

$ 99.00

$ 99.00

Buy Now

Discount has been applied.

Added to cart
or
Add to Cart
Adding ...