Your Cart

De skjulte superkræfter - en serie af otte bøger samlet i en

On Sale
DKK149.00
DKK149.00
Added to cart
De skjulte superkræfter

Denne bog er en serie af otte bøger samlet i en


Beginners Mind - Et Sind Uden Begrænsninger - 1 af 8
En enkel, kortfattet og anderledes introduktion til mindfulness princippet beginners mind. Bogen belyser dette ved hjælp af en række spørgsmål og svar. F.eks. hvad betyder et åbent sind for vores potentiale? Desuden ses på vigtigheden af at være nysgerrig og fordomsfri.

Ikke Ambition - Succes Uden Ambitioner - 2 af 8
En kortfattet og letlæselig introduktion til mindfulness princippet ikke-ambition. Ved hjælp af spørgsmål og svar berøres flere centrale forhold. Hvordan kan det at være ambitiøs vise sig at være et problem? Der ses endvidere på forhold som tilpasning, ændring af mål, fleksibilitet og tidsperspektiver.

Ikke Dømme Eller Bedømme - Sindets Enorme Muligheder - 3 af 8
En god og forståelig introduktion til mindfulness princippet ikke dømme eller bedømme. Gennem forskellige spørgsmål og svar ser vi nærmere på betydningen og vigtigheden af ikke at skulle (be)dømme eller vurdere alting hele tiden. Desuden ses på vigtigheden i at være åben, undrende samt sammenhængen mellem læring og tid.

Tålmodighed - Den Urokkelige Rolighed - 4 af 8
En letlæst og interessant bog om mindfulness princippet tålmodighed. Et begreb alle kender, men hvor færre nok er ubekendt med begrebets nærmere indhold og vigtighed. Via en række spørgsmål og svar ses der nærmere på læring, praksis, erfaringer og tidsperspektiver.

Tillid - At Gøre Plads Til Tillid I Livet - 5 af 8
En kort og letlæselig bog vedrørende mindfulness princippet tillid. Bogen er bygget op omkring spørgsmål og svar og belyser bl.a. tillid set i forhold til dig selv og omverdenen. Desuden inddrages perspektiver i forhold til tid, processer og det at begå fejl.

Accept - Du Er Nok, Og Det Kan Ændre Verden - 6 af 8
Denne bog er en kortfattet og nok anderledes introduktion til mindfulness princippet accept. Hvad dækker dette begreb egentlig nærmere over? Vi belyser dette via en række spørgsmål og svar og ser i den forbindelse nærmere på kontrol, aktiv contra passiv og det at navigere i svære situationer.

At give slip - Bliv Stærkere Ved At Give Slip - 7 af 8
En letfordøjelig og hurtiglæst bog vedrørende mindfulness princippet at give slip. Bogens tilgang til emnet undersøges via spørgsmål og svar. Bl.a. berøres det at være fastlåst til f.eks. tanker og handlemønstre, planlægning som redskab og være med tingene, som de rent faktisk er, og ikke som man ønsker, at de skal være.

Den Ustoppelige Drivkraft - 8 af 8
Den sidste og afrundende bog i en serie af 8 bøger, hvor de 7 andre bøger hver især har belyst et mindfulness princip. Her forsøger vi at gøre status og ser bl.a. på, hvorledes sammenhængen er mellem de forskellige principper. Vigtigheden i at kunne være til stede med det, der faktuelt er. Endelig ses der på åbenhed, fejl, processer, tid, forandringer og det essentielle i altid at kunne gøre tingene til sine egne. Husk at uden en destination er du ikke fortabt men tværtimod altid i bevægelse. 

Format: E-bog
Udgivelsesdato: 22-09-2021
Sprog: Dansk 
Sidetal: 252
You will get the following files:
  • PDF (2MB)
  • DOCX (6MB)
  • PDF (961KB)

Mindfulness i en corona-tid

DKK149.00