Your Cart

לימוד קלפים צועניים לנורמנד

הקורס וידאו היחידי בישראל


אודות הקורס

מערכת קלפי הלנורמנד שפותחה בסוף המאה ה 19 מכילה בתוכה את מערכת הארכיטיפיים הצועניים

יחד עם קלפי המשחק הרגילים והתוצר חפיסת אורקל בת 36 קלפים בגודל קטן (כמו קלפי המשחק)

ונותנת אפשרות להצגת מצב נוכחי ולחיזוי כמו כל מערכת קלפים אחרת.

מערכת קלפי הלנורמנד נפוצה מאוד באירופה ובארה”ב ומיסטיקנים רבים משתמשים בה. בלומדה זו

נלמד את יסודות הקריאה בלנורמד דרך הארכיטיפים ובסגנון המיוחד לשיטה (קריאה בצמדים) נעבור

דרך כל הפירושים והחוכמה שמאחוריי המערכת ,בפריסות שונות.

אם כן מובא כאן לראשונה לומדה דיגיטלית זו החושפת את קלפי הלנורמנד לציבור הישראלי המעוניין

לשלוט בחפיסה מסקרנת ומסתורית זו.

! הרשמו ורכשו את הקורס

la

₪249

מבנה הקורס

דף הורדה כל הקלפים


קלפי הלנורמנד היסטוריה 02:05 

קלפי הלנורמנד סוגים 01:41 

הצגת הקלפים שתי חפיסות ואיפה קונים 03:02 

קלפים 1 עד 13 פירוש 06:03 

קלפים 14 עד 25 פירוש 03:48 

קלפים 26 עד 36 פירוש 03:47 

הקשרים על איזה נושא הפריסה נשאלת ? 01:17 

שיטת הקריאה בלנורמנד 01:33 

קלפים עם נושא דומה 03:10 

צמדים לב ליבו של הלנורמנד תרגול 03:18 

איך מבצעים קריאה ללקוח ממול או בטלפון 01:00 

כל פריסה היא סיפור תרגול 02:00 

קריאת כן לא קריאה בשלושה קלפים 01:54 

פריסת שורה חמישה קלפים 03:00 

תרגול חי פריסת חמישה קלפים 03:08 

פריסת צלב חמישה קלפים 02:08 

פריסת השוואה 01:22 

פריסת קוביה 9 קלפים 02:16