Refer a friend and get % off! They'll get % off too.

PROGRAM JALINAN ADAT, BUDAYA & WARISAN NEGERI SELANGOR 2011 PROGRAM JALINAN ADAT, BUDAYA & WARISAN NEGERI SELANGOR 2011

Program ini dijalankan secara bergerak di setiap daerah di Selangor sebagai satu cara untuk
menyebarluaskan pemahaman serta kecintaan terhadap adat, budaya dan warisan Selangor.
Di samping itu, ianya sebagai satu usaha perbadananan menjalankan fungsi utama penubuhan
Perbadanan Adat Melayu Dan Warisan Negeri Selangor (PADAT) yang terkandung di dalam
Enakmen PADAT 2009 iaitu menggiatkan kecenderungan awam dan sokongan dalam
pemeliharaan dan penyebaran pengetahuan tentang adat budaya Melayu serta warisan
sejarah negeri Selangor. Antara aktiviti dijalankan sepanjang program ialah :

You will get a PDF (679KB) file

MYR 1.50

MYR 1.50

Buy Now

Discount has been applied.

Added to cart
or
Add to Cart
Adding ...